Beleving op de boerderij

Steeds meer agrarische bedrijven innoveren in ondernemende activiteiten op hun bedrijf om de binding met burgers te versterken. Dit doen zij door een beleving aan te bieden en deze te combineren met economische activiteiten, welke  inkomsten opleveren. Denk aan lammetjesdagen, fruitplukdagen of de koeiendans.

De kennis en tools die dit soort activiteiten mogelijk maken komen vaak uit andere disciplines, dan de agrarische, dan wel zijn voor de enkele ondernemer lastig te implementeren. Want hoe organiseer je een evenement? Waar begin je?  Hoe zorg je dat er mensen komen of niet te veel? En hoe ga je om met de corona maatregelen?

Door samen ervaring op te doen met disciplines samen, deze kennis te delen en te stoppen in een collectieve samenwerking en platform, kan dit meerdere agrarische ondernemers helpen te komen tot nieuwe business modellen, en tegelijkertijd ontzorgd te worden in het makkelijker verbinden met de burger.

http://onze-oogst.nl/